Kontaktmailowy

ryszard.cymerman@uwm.edu.pl

Z przyjemnością odpowiem na wasze pytania.

 

Kilkaliczb

Odwiedziło mnie już 37 osób, pozostawiając 5 komentarzy.

Dziękuję Wam bardzo za zainteresowanie.

PUBLIKACJE

 

 

Rok 2006

 

Artykuły oryginalne

 

1. Cymerman Ryszard, Kotlewski Lech, Kryszk Hubert , 2006. " Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego - jej znaczenie w procedurze planistycznej", Biblioteka Urbanisty Nr 9, Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej nt: Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka. Warszawa 2006 str. 214-223

2. Cymerman Ryszard, Podciborski Tomasz , 2006. " Metoda oceny ładu przestrzennego obszarów wiejskich" Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, "Prawo, Administracja, Kościół Nr specjalny dotyczący: Planowania strategicznego i przestrzennego. Str.45-58

 

Artykuły popularno-naukowe

1. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2006. " Przygotowanie do egzaminu państwowego cz.18." Wycena nr 1(72) str.46-55. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

2. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2006. " Przygotowanie do egzaminu państwowego - cz.20". Wycena nr 3(74) str.64-69 Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

3. Cymerman Ryszard, Telega Tomasz , 2006. " Wycena na potrzeby opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości" . Materiały XV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych nt.: Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Str. 93- 114.

4. Cymerman Ryszard, Kotlewski Lech, Tomaszewski Zdzisław , 2006. " Obszary zainteresowania rzeczoznawców majątkowych w postępowaniu sadowym i administracyjnym". Materiały XV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych nt.: Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. str. 25 - 42.

5. Cymerman Ryszard, Kotlewski Lech, Tomaszewski Zdzisław , 2006. "Rzeczoznawcy majątkowi w postępowaniu sadowym i administracyjnym". Wycena nr 3(74) str1-15. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

6. Cymerman Ryszard, Telega Tomasz , 2006. "Rola rzeczoznawcy majątkowego przy opłatach planistycznych i adiacenckich" . Rzeczoznawca Majątkowy nr 3 (51) z 2006 r. Str. 11-20

7. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2006. " Przygotowanie do egzaminu państwowego (Cz. 21)" Wycena nr 4(75) str.55-62. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

8. Cymerman Ryszard, Telega Tomasz , 2006. "Zasady wyceny na potrzeby opłat od nieruchomości" Wycena nr 4(75) str.2-8. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

9. Cymerman Ryszard, Kotlewski Lech, Kryszk Hubert , 2006. "Zasady sporządzania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego" Doradca Majątkowy Nr 25 z 2006 r Str. 2- 8

 

Skrypty, podręczniki, monografie.

 

1. Cymerman Ryszard, Hopfer Andrzej , 2006. " Wycena nieruchomości - zasady i procedury" wyd. III. Polska Federacja Rzeczoznawców Majątkowych Warszawa.

2. Pod redakcją Cymermana Ryszarda 2006. " Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami" (Autorzy: Cymerman Ryszard, Hejbudzki Michał, Gwiaździńska Marta, Konieczny Dariusz, Kotlewski Lech, Kurowska Krystyna, Kryszk Hubert, Morze Andrzej, Podciborski Tomasz, Rząsa Krzysztof, Schiling Piotr, Zawadzka Janina). Educaterra Olsztyn.

3. Cymerman Ryszard, Kowalczyk Cezary, Telega Tomasz , 2006. "Opłaty adiacenckie " Olsztyn, Educaterra.

4. Cymerman Ryszard, Bajerowski Tomasz, Kryszk Hubert , 2006. " Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" Olsztyn, Educaterra.

 

Redakcja opracowań zwartych

1. Cymerman Ryszard , 2006. Redakcja naukowa materiałów na XV Krajową Konferencję Rzeczoznawców Majątkowych nt.: Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu sadowym i administracyjnym. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Warszawa 21-23 września 2006 r.

 

Rok 2007

Artykuły oryginalne

1. Cymerman Ryszard, Cieślak Iwona , 2007. " Zmiana wartości gruntu w procesie inwestycyjnym" . Materiały XVI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych nt.: Grunt to grunt. PFSRM Warszawa Str.37-50

2. Cymerman Ryszard, Cieslak Iwona , 2007. " Teoretyczne rozważania nad identyfikacja stanów zagospodarowania przestrzeni". Acta Scientaiarum Polonorum, Administratio Locorum Nr 6 (4). Str 5-19.

3. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert, Kotlewski Lech, 2007. " Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego - jej znaczenie w procedurze planistycznej". Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie str:245-256

 

Artykuły popularno-naukowe

1. Cymerman Ryszard, 2007. Przedmowa do skryptu: Szacowanie wartości roślin sadowniczych na plantacjach towarowych, oraz upraw ogrodniczych w ogródkach działkowych i przydomowych przy ustalaniu odszkodowania za wywłaszczenie . Skrypt PFSRM Warszawa.

2. Cymerman Ryszard , 2007. " Cele szacowania nieruchomości " Wycena nr 2 (79) z 2007 r str. 34-38. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn

3. Cymerman Ryszard , 2007. "XVI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Katowice 20-22.09.2007 r.". Nieruchomości C.H.Beck Nr 11 z 2007 r. (111) str. 42.

4. Cymerman Ryszard , 2007. " Usuwanie drzew i krzewów z terenów niebędących lasami" Wycena nr 4(81) str.22-26. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

5. Cymerman Ryszard, Telega Tomasz , 2007. " Zasady wyceny na potrzeby opłat od nieruchomości . Cz. II Opłaty adiacenckie". Wycena nr 1(78) str.1-9. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

6. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert, Bełej Mirosław , 2007. "Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz. 23)". Wycena nr 2 (79) z 2007 r str. 34-38.

7. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2007. "Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz.29)" Wycena nr 4(85) str. 56-64.

8. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2007. "Przygotowanie do egzaminu państwowego - cz.25 ". Wycena nr 4(81) str.66-71). Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

 

Podręczniki, skrypty, monografie

1. Pod redakcją Cymermana Ryszarda , 2007. "Opłaty adiacenckie Wyd. II poprawione i uzupełnione" ( Autorzy: Cymerman Ryszard, Kowalczyk Cezary, Telega Tomasz), Educaterra Olsztyn

2. Cymerman Ryszard, Nowak Andrzej, Bełej Mirosław, Cellmer Radosław, Kotlewski Lech, Kryszk Hubert, 2007. "Zadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych". Educaterra Olsztyn

 

Rok 2008

 

Artykuły oryginalne

1. Cymerman Ryszard , 2008. " Znaczenie prognozy skutków uchwalenia planu miejscowego" . Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zeszyt: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinum miejsko-wiejskiego w Polsce. Str. 285-298.

2. Cymerman Ryszard , 2008. "Wpływ stanu środowiska i stopnia jego ochrony na wartość nieruchomości" Materiały XVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych nt: Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego. Poznań 25-26 września 2008 r. PFSRzM str.245-264

 

Artykuły popularno-naukowe

1. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2008. "Przygotowanie do egzaminu państwowego cz. 26" Wycena Nr 1/2008 (82) str. 43-48 Educaterra

2. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2008. " Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz.27)". Wycena nr 2(83) str.46-59. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

3. Cymerman Ryszard, Konieczny Dariusz , 2008. " Podstawowe uregulowania prawne dotyczące planowania sieci uzbrojenia terenu (SUT) a oczekiwania inwestorów realizujących inwestycje liniowe" Materiały XVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych nt: Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego. Poznań 25-26 września 2008 r. PFSRzM str.81-98

4. Cymerman Ryszard, Bajerowski Tomasz, Kryszk Hubert, Kuryj Jan, Reniger-Biłozor Małgorzata, Wiśniewski Radosław, Zwirowicz Kazimierz, Źróbek Ryszard, Źróbek Sabina , 2008. "Doskonalenie procesów gospodarowania i zarządzania przestrzenią z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych " Seria Przegląd osiągnięć Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - nr 3. str:36-42.

 

Podręczniki, skrypty, monografie

1. Cymerman Ryszard, Kowalczyk Cezary, Telega Tomasz , 2008. "Opłaty adiacenckie " wyd. III uzupełnione. Educaterra Olsztyn.

2. Cymerman Ryszard, Bajerowski Tomasz, Kryszk Hubert , 2008. " Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego". Educaterra Olsztyn, Wydanie II poprawione i uzupełnione.

3. Cymerman Ryszard, Kurowska Krystyna, Kowalczyk Cezary . 2008. "Zasady odrolniania i odlesiania gruntów w procesie inwestycyjnym" Educaterra Olsztyn.

4. Pod redakcją Cymermana Ryszarda ,2008. " Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami " Wyd. II. (Autorzy: Cymerman Ryszard, Hejbudzki Michał, Gwiaździńska Marta, Konieczny Dariusz, Kotlewski Lech, Kurowska Krystyna, Kryszk Hubert, Morze Andrzej, Podciborski Tomasz, Rząsa Krzysztof, Schiling Piotr, Zawadzka Janina). Educaterra Olsztyn.

5. Cymerman Ryszard, Hopfer Andrzej , 2008. " System, zasady i procedury wyceny nieruchomości". Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców majątkowych, Warszawa.

6. Cymerman Ryszard, Jesiotr Grzegorz, Jesiotr Monika , 2008. " Gospodarka nieruchomościami" Politechnika Koszalińska.

7. Cymerman Ryszard, Bełej Mirosław Nowak Andrzej, Kotlewski Lech, Kryszk Hubert, Cellmer Radosław, 2008. " Zadania rachunkowe dla rzeczoznawców majątkowych". Wyd. II poprawione. Olsztyn, Educaterra.

 

Redakcja opracowań zwartych

1. Cymerman Ryszard , 2008. Redakcja podręcznika: Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami Wyd. II. Educaterra Olsztyn.

2. Cymerman Ryszard, Nowak Andrzej , 2008. Redakcja skryptu: Zadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Educaterra Olsztyn.

 

Rok 2009

Artykuły oryginalne

1. Cymerman Ryszard, Kil Jacek , 2009. " Nowe zasady odrolniania gruntów rolnych w miastach". Wycena nr 1(86) str.1-4. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

2. Cymerman Ryszard, Kil Jacek , 2009. " Odrolnianie gruntów jako stymulator procesu inwestycyjnego" Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich" na temat: Rozwój obszarów wiejskich - stan obecny i perspektywy. Politechnika Warszawska str. 101 - 106.

3. Cymerman Ryszard, Hakuć-Błażowska Anna , 2009. "Uwarunkowania wodne w planowaniu przestrzennym " Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich" na temat: Rozwój obszarów wiejskich - stan obecny i perspektywy. Politechnika Warszawska str. 137-150

 

Artykuły popularno-naukowe

1. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2009. " Przygotowanie do egzaminu państwowego (Cz.30) " Wycena nr 1(86) str.48-55. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

2. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert, 2009 . "Przygotowanie do egzaminu państwowego (Cz.31)" Wycena nr 2(87) str.54-62. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

3. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2009. "Przygotowanie do egzaminu państwowego (Cz. 32). Wycena nr 3(88) str.62-67. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

4. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2009. "Przygotowanie do egzaminu państwowego (Cz.33)" Wycena nr 4(89) str.62-67. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

 

Podręczniki, skrypty, monografie

1. Cymerman Ryszard, Hakuć-Błażowska Anna, 2009. "Analiza i ocena stanu uwzględniania uwarunkowań wodnych w procedurze planistycznej" W monografii "Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju" Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Str 134- 145.

2. Pod redakcją Cymermana Ryszarda , 2009. "Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego" (Autorzy: Cymerman Ryszard, Bajerowski Tomasz, Biłozor Andrzej, Cieslak Iwona, Gerus-Gościewska Małgorzata, Gwiaździńska Marta, Kil Jacek, Konieczny Dariusz, Kotlewski Lech, Kryszk Hubert, Kurowska Krystyna, Morze Andrzej, Piekarska Ewa, Podciborski Tomasz, Rafalska Magdalena, Schillng Piotr, Senetra Adam, Szczepańska Agnieszka). Dział Wydawnictw Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3. Pod redakcją Cymermana Ryszarda i Andrzeja Hopfera, 2009. " Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami". (Autorzy: Bojar Zygmunt, Cymerman Ryszard, Hopfer Andrzej, Prystupa Mieczysław, Nurek Wojciech, Michnikowska Katarzyna, Szymański Marian). PFSRzM Warszawa

4. Cymerman Ryszard, Cymerman Joanna, Jesiotr Grzegorz, Jesiotr Monika , 2009. " Gospodarka nieruchomościami " Wydanie II rozszerzone. Dział Wydawnictw Politechniki Koszalińskiej.

5. Cymerman Ryszard, Cymerman Joanna, Jesiotr Grzegorz, Jesiotr Monika, 2009. "Szacowanie nieruchomości ". Wydanie II rozszerzone. Dział Wydawnictw Politechniki Koszalińskiej.

6. Pod redakcją Cymermana Ryszarda, 2009. "Ekonomiczne i prawne aspekty odrolniania i odlesiania gruntów". (Autorzy: Cymerman Ryszard, Kowalczyk Cezary, Kurowska Krystyna) . Educaterra Olsztyn.

7. Cymerman Ryszard, Hopfer Andrzej , 2009. " System, zasady i procedury wyceny nieruchomości" Wydanie II. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa.

 

Redakcja opracowań zwartych

1. Cymerman Ryszard , 2009. Redakcja Ekonomiczne i prawne aspekty odrolniania i odlesiania gruntów. Educaterra Olsztyn.

2. Cymerman Ryszard, Hopfer Andrzej , 2009. Redakcja podręcznika "Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami". Warszawa PFSRzM .

 

Rok 2010

Artykuły oryginalne

1. Cymerman Ryszard , 2010. " Problemy odrolniania i odlesiania gruntów " Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Nr 576, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Str. 45-58.

2. Cymerman Ryszard, 2010. "Ochrona gruntów stymulatorem przekształceń przestrzeni". Wycena nr 2 (91), Olsztyn Educaterra. str1-10.

3. Cymerman Ryszard, Kil Jacek , 2010. "Odrolnianie gruntów jako stymulator procesu inwestycyjnego" Przegląd Geodezyjny nr 6/2010 str. 8-10.

4. Cymerman Joanna, Cymerman Ryszard , 2010. " Polish system of real property charges" ACTA Scientiarum Polonorum Administratio Locorum. UWM Olsewztyn str. 29 -46

 

Artykuły popularno-naukowe

1. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2010. " Przygotowanie do egzaminu państwowego cz. 34". Wycena nr 1 (90) str.66-72. Educaterra Olsztyn.

2. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2010. "Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz.35)". Wycena nr 2 (91). Olsztyn Educaterra str. 70-78.

3. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2010. "Problemy wyceny nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach" Wycena nr 3(92) str.85-92. Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn.

4. Cymerman Ryszard, Kryszk Hubert , 2010. " Wybrane zagadnienia planowania przestrzennego dla rzeczoznawców majątkowych w pytaniach i odpowiedziach". Wycena nr 4(93) str. 74-83 Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn

 

Podręczniki, skrypty, monografie

1. Cymerman Ryszard, Kil Jacek , 2010. "Farmland conversion as a measure stimulating rural and urban area development". Natural and cultural transformation of landscape" Rozdział w monografii, str. 45-55. Monograph University of Warmia and Mazury in Olsztyn .

2. Pod redakcją Ryszarda Cymerman , 2010. "Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego" Wydanie II poprawione. (Autorzy: Cymerman Ryszard, Bajerowski Tomasz, Biłozor Andrzej, Cieslak Iwona, Gerus-Gościewska Małgorzata, Gwiaździńska Marta, Kil Jacek, Konieczny Dariusz, Kotlewski Lech, Kryszk Hubert, Kurowska Krystyna, Morze Andrzej, Piekarska Ewa, Podciborski Tomasz, Rafalska Magdalena, Schillng Piotr, Senetra Adam, Szczepańska Agnieszka ). Dział Wydawnictw Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3. Pod redakcją Cymermana Ryszarda , 2010. " Opłaty adiacenckie" Wyd. IV poprawione i uzupełnione ( Autorzy: Cymerman Ryszard, Kowalczyk Cezary, Telega Tomasz ) . Educaterra Olsztyn.

4. Pod redakcją Cymermana Ryszarda ,2010. " Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami " Wyd.III poprawione i uzupełnione. (Autorzy: Cymerman Ryszard, Hejbudzki Michał, Gwiaździńska Marta, Konieczny Dariusz, Kotlewski Lech, Kurowska Krystyna, Kryszk Hubert, Morze Andrzej, Podciborski Tomasz, Rząsa Krzysztof, Schiling Piotr, Zawadzka Janina). Educaterra Olsztyn.

5. Bogusławska-Klejment Joanna, Cymerman Ryszard , 2010. " Opłaty adiacenckie w orzecznictwie i w praktyce". Educaterra Olsztyn.

6. Cymerman Ryszard, Hopfer Andrzej , 2010. " System, zasady i procedury wyceny nieruchomości " Wydanie III poprawione i uzupełnione. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa.

7. Cymerman Ryszard, Marcinkowska Iwona , 2010. "Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów" UWM Olsztyn

 

Redakcja opracowań zwartych

1. Cymerman Ryszard , 2010. Redakcja naukowa podręcznika pt. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego" Wyd II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo UWM w Olsztynie.

2. Cymerman Ryszard , 2010. Redakcja naukowa podręcznika " Opłaty adiacenckie" Wyd. IV poprawione i uzupełnione. Educaterra Olsztyn.

3. Cymerman Ryszard , 2010. Redakcja: Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Wyd. III poprawione i uzupełnione. Educaterra Olsztyn.

 

 

 

Ostatniewpisy

[01.11.2007]

[01.01.2007]

[15.01.1987]

Archiwumwpisów
 

Prywatny blog Ryszarda Cymermana. Wszelkie prawa zastrzeżone.